Հայերեն

Զանգիլան

zengilan-gotursu

 

Հիմնադրմանամսաթիվը -08. 08. 1930

 

Տարածք – 0,71  հազար քառակուսի կիլոմետր

 

Բնակչությանթվաքանակը- 39,1  հազարմարդ  (2009 թվականի հունվարի 1-ին համաձայն)

 Բնակչությանխտությունը – 55 մարդ, 1 քառակուսի կիլոմետր (2009 թ.  հունվարի1 ին համաձայն )

Քաղաքներ 1

Գյուղերի թիվը – 79

Բնակավայրերի թիվը – 5

Վարչատարածքային շրջաններ – 22

Քաղաքապետարանները – 0

Խոշոր և  միջին հաստատությունների թիվը- 445

Նախադպրոցական հաստատությունների թիվը – 46

Հանրակրթական դպրոցների թիվը  – 68

Տեխնիկական միջնակարգ դպրոցների և ուսումնարանների թիվը -1

Հիվանդանոցների և բժշկական հաստատությունների թիվը – 6

Մշակութային կենտրոնների թիվը – 141

Զանգիլանի  շրջանի և Բաքու քաղաքի միջև հեռավորությունը – 385 կմ

թ.- ից գտնվում է հայկական օկուպացման տակ