Հայերեն

Հայաստանըկրկինկողմ է մնացելշահավետծրագրերից

11.07.2014 | 10:12

imagesԻրանականMehrNews լրատվականգործակալությունըհայտնել է, որԱդրբեջանինախագահԻլհամԱ լիևնիրստորագրությամբհաստատել է Իրանիհետերկուհիդրոէլեկտրակայանկառուցելուհամաձայնագիրը: Ըստայդմ` Ադրբեջանի և Իրանիսահմանին, Արաքսգետիվրակառուցվելու է երկուհիդրոէլեկտրակայան՝ յուրաքանչյուրը 35-45 մեգավատտհզորությամբ:Այդ մասին պոխանցում է KarababakhİNFO.com –ը վկայակոչելով  1in.am-ին: Այդ համաձայնագիրն արդեն ուժի մեջ է մտել, և այս տեղեկատվությունը Հայաստանի համար հետաքրքրական և հատկանշական է երկու տեսանկյունից: Մեկը այն, որ այսօր Հայաստանում թանկացնում են էլեկտրաէներգիան, որովհետև այն արտադրվում է թանկ գազով, իսկ ՀԷԿ-երի տեսակարար կշիռը այդ արտադրությունում նվազում է, և բացի այդ էլ` Մեղրիում շինարարության է սպասում հայ-իրանական համատեղ ՀԷԿ-ի նախագիծը, որը արդեն մի քանի տարի է հենց այդպես նախագիծ էլ մնում է: Ըստ որում` էլեկտրաէներգիայի թանկացման տեսանկյունից ուշագրավ է փաստը, որ Հայաստանն այդպես էլ չարձագանքեց Իրանից էժան գազ գնելու հնարավորության մասին իրանական մեսիջներին և այսօր թանկ գազ է գնում Ռուսաստանից, և այդ պատրվակով թանկացվում է էլեկտրաէներգիան: Այսամենըվկայում է հայ-իրանականհարաբերություններիմասին, այստեղառկախնդիրներիմասին, որոնցֆոնինմենքտեսնումենքադրբեջանա-իրանականհարաբերություններումդինամիկփո
փոխություններ: Այսինքն` ՀայաստանինմեսիջներհղելուցհոգնածԻրանըփորձում է տարածաշրջանայիննախագծերիրականացնելԱդրբեջանիհետ: Դժվար է ասել, թեադրբեջանա-իրանականնախագծերինինչճակատագիրբաժինկընկնի, սակայնայսօրփաստըայն է, որԻրանիմասովտարածաշրջանայիննախ
ագծերիծանրությանկենտրոնըՀայաստանիցտեղափոխվում է Ադրբեջան, թեևԻրանըվերջինամիսներինակնհայտորենբա
վականջանքերթափեցՀայաստանինմ
իշարքմեսիջներհղելուուղղությամբ, բայցապարդյուն: Հայաստանիիշխանություններըանհաղորդգտնվե
ցինայդամենին, քանիորԻրանիհետհարաբերություններիհանդեպշատուշադիր է Ռուսաստանը, և Մոսկվանթույլչիտա, որպեսզիԵրևաննինքնուրույնհարաբերություններկառուցիԻրանիհետ, առավելևսայսօր, երբԻրանըփորձում է Արևմուտքիհետպայմանավորվելհարաբերություններըկարգավորելուուղղությամբ: ՈւքանիորՀայաստանիիշխանություններն ի վիճակիչենշրջանցելՌուսաստանիարգելքը, ստիպվածենբացթողնելԻրանը, շրջանցելԻրանիառաջարկները: Եվայսամենիցհետոզարմանալիչէ, որԻրանըստիպված է շրջանցելՀայաստաննուտարածաշրջ
անայիննախագծերքննարկելԱդրբեջանիհետ` փորձելովԿովկասումսեփականդերակատ
արմանհամարփնտրելադրբեջանականճանապարհը: ՀայկականճանապարհնԻրանը, անշուշտ, չիփակել, և ԹեհրանըկփորձիՀայաստանին «դարձիբերելու» քաղաքականությունվարել, սակայնխնդիրնայն է, որարդենԹեհրանըսկսել է ակտիվացնելհարաբերություններնԱդրբեջանիհետ, և Հայաստաննայլևսչիլինիգլխավորըիրանականգործընկերայինտեսլականներում, և ԹեհրանըկփորձիդրանքբաշխելՀայաստանի, ԱդրբեջանիուԹուրքիայիմիջև:

 

 

“KarabakhINFO.com”

11.07.2014 10:12

Գրեք մեկնաբանություն

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*