Հայերեն

Ջեբրաիլ

cebrayil

 

Հիմնադրման ամսաթիվը – 08. 08. 1930

Տարածք – 1,05 հազար քառակուսի կիլոմետր

Բնակչության թվաքանակը- 70,3հազար մարդ  (2009 թվականի հունվարի 1-ին համաձայն)

Բնակչությանխտությունը – 67 մարդ, 1 քառակուսի կիլոմետր (2009 թ.  հունվարի1 ին համաձայն )

Քաղաքներ 1

Գյուղերի թիվը 92

Վարչատարածքային շրջաններ – 23

Քաղաքապետարանները – 0

35- Նախադպրոցական հաստատությունների թիվը – 35

65 – Հանրակրթական դպրոցների թիվը  – 65

1- Տեխնիկական միջնակարգ դպրոցների և ուսումնարանների թիվը – 1

Հիվանդանոցների և բժշկական հաստատությունների թիվը – 73

Մշակութային կենտրոնների թիվը – 63

Ջեբրաիլի

շրջանի և Բաքու քաղաքի միջև հեռավորությունը – 338  կմ

23.08.1993 թ. – ից գտնվում է հայկական օկուպացման տակ