Հայերեն

Գուբադլի

Qubadli-foto

 

Հիմնադրմանամսաթիվը – 14. 03. 1933

Տարածք – 0,80  հազար քառակուսի կիլոմետր

 

Բնակչությանթվաքանակը- 37,4   հազարմարդ  (2009 թվականի հունվարի 1-ին համաձայն)

Բնակչությանխտությունը – 47  մարդ, 1 քառակուսի կիլոմետր (2009 թ.  հունվարի1 ին համաձայն )

Քաղաքներ 1

Գյուղերի թիվը  93

Վարչատարածքային շրջաններ – 31

Քաղաքապետարանները – 0

Խոշոր և  միջին հաստատությունների թիվը- 115

Նախադպրոցական հաստատությունների թիվը – 11

Հանրակրթական դպրոցների թիվը  – 56

Տեխնիկական միջնակարգ դպրոցների և ուսումնարանների թիվը – 1

Հիվանդանոցների և բժշկական հաստատությունների թիվը – 4

Մշակութային կենտրոնների թիվը – 111

Գուբադլիի շրջանի և Բաքու քաղաքի միջև հեռավորությունը – 403  կմ

թ.- ից գտնվում է հայկական օկուպացման տակ