Հայերեն

21 տարի արանձ Զանգելանի

29.10.2014 | 14:26

zenՀայաստանի զինված ուժերի կողմից Ադրբեջանի Զանգելանի շրջանի օկուպացիայից 21 տարի է անցել:
1993 թ. հոկտեմբերի 29-ին հայկական զինված զորամիավորումները ավարտել են Լեռնային Ղարաբաղին հարակից վերջին շրջանի՝ Զանգելանի օկուպացիան:
Ռազմավարական կարևոր տարածք հանդիսացող Զանգելանի շրջանի, որի միջոցով անցնում էր Բաքու-Ջուլֆա-Նախչըվան երկաթուղին, տարածքի մակերեսը հավասար է 700 քառակուսի կիլոմետրի, բնակչությունը կազմել է ավելի քան 35 հազ. մարդ:
Այսօր հայերը Զանգելանի շրջանում շարունակում են էկոլոգիական ահաբեկչությունը:

 
Հայերի կողմից մշտապես կազմակերպվող հրդեհների արդյունքում շրջանի մեծ մասը վերածվել է մոխրակույտերի: Հայերի կողմից ամբողությամբ հատվել ու օչնչացվել են կանաչ ծառատունկերը, արգելոցները, արժեքավոր ծառատեսակները:
Շրջանի կազմում են՝ Զանգելան քաղաքը, Աղ Օյուգ, Մինջիվան, Բարթազ, Աղբենդ, Հաքարի, Շարիքան ավանները և Մալաթքեշին, Գենլիք, Բեշդելի, Քեչիքլի, Գարըգուլու, Օրդաքլու, Գարագյոզ, Գարադերե, Չոփադարա, Բահարլի, Սոբու, Դալլաքլի, Ռեզդերե, Քոլլուգըշլագ, Սատարըզ, Մեշեդիիսմաիլլի, Զանգելան, Իչերի Մուշլան, Մելիքլի, Գըրագ Մուշլան, Ուդգյուն, Յենիքենդ, Ռեբենդ, Սարըլ, Խումարլի, Հաջալըի, Շերիֆան, Մուղանլի, Խուրամա, Մամեդբեյլի, Բաբալի, Զերնելի, Հավալի, Աշաղի Յեմեզլի, Յուխարի Յեմեզլի, Սարըլի Խեշթաբ, Գույուդերե Խեշթաբ, Իսկենդերբեյլի, Աղբիզ, Աղաքիշիլեր, Վեժնելի, Մուղանլի, Ալադին, Դերե Գիլեթաղ, Շամլի, Միրզեհասանլի, Բուրունլու, Սեյիդլեր, Սեյիֆլի, Գարագյոզ, Նեջեֆլեր, Յուսիֆլեր, Թաղլի, Ջահանգիրբեյլի, Թուրաբաթ, Թիրի, Վելիգուլուբեյլի, Աղքենդ, Ամիրխանլի, Գազանչի, Ջանբար, Գյունգըշլագ, Դերելի, Բիրինջի Աղալի, Իքինջի Աղալի, Ուչունջու Աղալի, Յուխարի Գեյելի, Սարըգըշլագ, Բբիրինջի Ալիբեյլի, Իքինջի Ալիբեյլի, Բոյուք Գիլեթաղ, Վենենդլի, Աշաղի Գյոյելի, Սեֆիբեյլի, Փիրվեսլի, Քոշագան գյուղերը:

 
Շրջանի ռելյեֆը արևմուտքում լեռնային, արևելքում հարթավայրային է: Տարածված են Յուրայի, Կավճե և Նեոգենային Անտրոպոգենային նստվածքները: Օգտակար հանածոներից կան շինաքար, կրաքար, ոսկի, սև մարմար և այլն: Տարածքի մեծ մասում ձմռանը գերակշռում է չորային մեղմ եղանակը: Հունվարին միջին ջերմաստիճանը հավասար է 1°C, հուլիսին՝ 25.3°C: Տարեկան տեղումները 400-500 մմ է: Գետերը (Հաքքարի, Օխչու և այլն) պատկանում են Արազի ավազանին:
Հարթավայրային և լեռնալանջային տարածքներում տարածվգած են՝ լեռնային շագանակագույն, լեռնային վայրերոմ՝ սրճագույն լեռնաանտառային, գետերի ձորերում՝ ճմային-մարգագետնային հողերը: Առկա են չոր դաշտային, լեռնային քսերոֆիլ բույսեր, թփեր, լեռնային մասում լայնատերև անտառներ (կաղնի, բոխի և այլն): Բեսիթչայի գետի ձորում հազվագյուտ չինարի անտառ (Բեսիթչայի պետական բնական արգելավայր) կա: Կենդանական աշխարհը՝ եղնիկ, վայրի խոզ, արջ, աղվես, և այլն: Թռչուններից՝ կաքավ և այլն:

 
Շրջանի տնտեսության հիմնական ճյուղերն են՝ խաղողագործությունը, ծխախոտագործությունը, բանջարաբոստանային կուլտուրաներն ու անասնապահությունը: Շրջանում կա երկու գինու, հացի, պահածոների գործարան, 2 գորգագործական կոմբինատ, կարի, մարմարի ու կրի ցեխեր և այլն:

 
Զանգելանի շրջանում կա 39 հանրակրթական, 3 յոթամյա դպրոց, երաժշտական դպրոց, պատմագավառագիտական թանգարան, 1 գրադարան, կենտրոնական շրջանային հիվանդանոց, 4 գյուղական հիվանդանոց, 4 բուժկետ, երկաթգծային հիվանդանոց և այլն:

 

 

“KarabakhİNFO.com”

 

 

29.10.2014 14:26

Գրեք մեկնաբանություն

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*