Հայերեն

Աղդամ

051

 

Հիմնադրման ամսաթիվը – 08. 08. 1930

 

Տարածք – 1,15 հազար քառակուսի կիլոմետր

 

Բնակչության թվաքանակը- 174,6հազար մարդ  (2008 թվականի հունվարի 1-ին համաձայն)

Плотность населения – 152 человек на 1 кв.км (на 1 января 2008 года) – Բնակչությանխտությունը – 152  մարդ, 1 քառակուսի կիլոմետր (2009 թ.  հունվարի1 ին համաձայն )

Քաղաքներ 1

Գյուղերի թիվը 123

Բնակավայրերի թիվը – 14

Վարչատարածքային շրջաններ – 48

Քաղաքապետարանները – 14

Խոշոր և  միջին հաստատությունների թիվը- 286

Նախադպրոցական հաստատությունների թիվը – 30

Հանրակրթական դպրոցների թիվը  – 145

4- Տեխնիկական միջնակարգ դպրոցների և ուսումնարանների թիվը – 4

Հիվանդանոցների և բժշկական հաստատությունների թիվը – 54

Մշակութային կենտրոնների թիվը – 79

Աղդամի շրջանի և Բաքու քաղաքի միջև հեռավորությունը – 362 կմ

23.07.1993 թ. – ից գտնվում է հայկական օկուպացման տակ