Հայերեն

Աղդարա

agderehjsadkjdajhd

 

Հիմնադրմանամսաթիվը – 1930

Տարածք – 1705 հազար քառակուսի կիլոմետր

Գյուղերի թիվը 52

 Բնակավայրերի թիվը – 2

Գրադարանների թիվը – 51

Հիվանդանոցների և բժշկական հաստատությունների թիվը – 7

 Նախադպրոցական հաստատությունների թիվը – 27

Հանրակրթական դպրոցների թիվը  – 30

Տեխնիկական միջնակարգ դպրոցների և ուսումնարանների թիվը – 1

թ.- ից գտնվում է հայկական օկուպացման տակ