Azərbaycanca

MƏDƏNİYYƏT

Qarabağ abidələri: Bərdə türbəsi

11.01.2013 | 12:47

1357894034_01_barda-turba-abida-Zəngin keçmişi və qədim ənənələri olan Bərdə şəhəri Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında özünəməxsus yer tutmuş, dövlətçiliyimiz tarixinə böyük töhfələr verib. V əsrdə Azərbaycanın qədim Qafqaz Albaniyası dövlətinin paytaxtı olmuş Bərdə şəhəri erkən orta əsrlərdən mühüm karvan yollarının qovşağında yerləşən Yaxın və Orta Şərqin iri ticarət-sənətkarlıq mərkəzi kimi inkişaf edib.

Davamı

Gözüm yolda, gələn yox qəbrim üstə

03.01.2013 | 16:57

1357217922_mhmmd_aa_mcthidzadMəhəmməd ağa 1867-ci ildə Məhəmməd (c) Peyğəmbərin doğulduğu gün dünyaya gəldiyi üçün ona bu adı veriblər. Dövrünün savadlı, hörmətli adamı, müqəddəs nəslin davamçısı kimi ağır və inanılan seyid olub. İran, Türkiyə və İraqda olan Məhəmməd ağa fars, ərəb, türk dillərini mükəmməl bilib. MEA-da fars dili üzrə çalışıb. Onun şairlərimizdən bəhs edən “Riyazül-aşiqin” və “Təzkireyi-Nəvvab” əsərləri xaricdə şöhrət tapıb. O, “Müştəri” təxəllüsü ilə dövrünün məşhur qəsidə yazanlarından olub. Onu böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli ilə dostluq əlaqələri də bağlayıb. M.K. Atatürkün məclislərində dəfələrlə iştirak edib. Hər ikisi dostluq edib.

Davamı