Azərbaycanca

MƏDƏNİYYƏT

Bilinməyən bir gerçək

25.05.2012 | 15:48

1337942828_uzeyir-hacibeyov-hucredeBilinməyən bir gerçək  1981-ci il martın ilk həftəsi İrəvanda tələbə-bəstəkarların ümumittifaq festivalı keçirilirdi. Baltikyanı respublikalardan tutmuş Orta Asiya, uzaq Sibir konservatoriyalarında təhsil alan 200 nəfərə qədər gənc tələbə bəstəkarlar və ifaçılar yeni əsərlərini bu festivalda səsləndirəcəkdi. Gələn qonaqları mehmanxanalarda yerləşdirdikdən sonra şəhərlə tanışlıq başladı.

Davamı

QARABAĞ XALÇALARI

19.05.2012 | 15:55

1337424741_images-4Qafqazın qoynunda, Avropa ilə Asiyanın ayrıcında yerləşən Azərbaycan çox qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik bir ölkədir.

Hələ qədim dövrdən burada yaşayan əhali sənətkarlıqla məşğul olmuşdur. İlk əvvəl daşda, dulus məmulatlarda və metalda ilkin şəkildə işlənmiş və bizim günümüzədək gəlib çıxmış motivlər sonrakı dövrlərin təsviri sənətində, o cümlədən tətbiqi sənətin müxtəlif növlərində, xalçaların ornament və kompozisiyalarında öz əksini tapmışdır.

Davamı

Qarabağ mədəniyyəti

18.05.2012 | 13:15

1337328856_mescidOrta əsrlər İraq-ərəb şairi Əbu Nuvas deyirdi : “Mədəniyyətin tarixini dörd sözlə ifadə etmək olar : Çox bilən çox bacarır!”

Davamı

Qarabağ mədəniyyəti

15.05.2012 | 10:47

Orta əsrlər İraq-ərəb şairi Əbu Nuvas deyirdi : “Mədəniyyətin tarixini dörd sözlə ifadə etmək olar : Çox bilən çox bacarır!”

Davamı