Türkçe

Araştırma – Olgu

Talat Paşa’nın Diyarbakır vilayetine gönderdiği telgraf

18.04.2013 | 12:39

sBâbıâlî
Dahiliye Nezareti
Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti

 

 

Diyarbakır Valiliğine,

(Şifre)

 

Son zamanlarda vilâyet dahilindeki Ermeniler ile diğer bütün hrıstiyanlara da katliamlar yapıldığı ve bu cümleden olarak, daha sonra Diyarbakır’dan gönderilen kişiler vasıtasıyla, Mardin’de Marhasa (Ermeni din adamı) ile Ermeniler arasındaki diğer hrıstiyan ahaliden, yediyüz kişinin geceleri şehirden dışarı çıkarılarak koyun gibi boğazlattırıldığı ve şimdiye kadar bu katliamlarda öldürülenlerin ikibin kişi tahmin olunduğu ve buna ivedilikle ve kesin olarak son verilmezse çevre vilâyetteki müslümanların da ayaklanarak bütün hrıstiyanları katl etmelerinden korkulduğu, haber alınmıştır.

Davamı