Azərbaycanca

Araşdırma – Fakt

Ermənistan: Qanunvericilik və Terror – hüquqi, siyasi və tarixi analiz – FAKTLAR

13.01.2015 | 18:23

ddddd

 

 

Dövlətin yaranması o qədər mürəkkəb bir prosesdir ki, yaşamaq istəyən dövlət bir sıra məqamları gerçəkləşdirməlidir. Dövlət ilk növbədə ən vacib vektorlarını – strateji, geosiyasi, ideoloji, mülki vektorlarını müəyyən etməlidir ki, sabah hansı işləri görəcəyini ortaya qoya bilsin. Dövlətin idarə edilməsi üçün hansı modelin seçilməsi dəqiq müəyyən edilməli, cəmiyyətdə olan ayrı-ayrı siyasi və ictimai maraqları vahid milli maraq ətrafında birləşdirmə bacarığı, fərdin dövlət təfəkkürünü və dövlətə münasibətini formalaşdırmalıdır. Bütün bu məqamları bir araya gətirmək, bunun həm daxili, həm də beynəlxalq müstəvidə optimal həllini tapmaq o qədər də asan məsələ deyil.

 

Davamı