Azərbaycanca

İcmal

Topxanada nə baş vermişdi?

27.03.2015 | 12:07

meherremzMəhərrəm Zülfüqarlı, t.ü.e.d.,dosent

Çağdaş Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrindən birini təşkil edən 18 gün sovet imperiyasına qarşı geniş vüsət almış meydan hərəkatı 70 illik bir rejimin zaman – zaman toplanmış problemləri nəticəsində baş versə də, bunun üçün qığılcım məhz Topxana meşəsində ermənilərin törətdiyi  təxribat olmuşdur.

Davamı