Türkçe

Euronest Karabağ’ı asla müzakere etmeyecek!

16.10.2014 | 11:41

загруженное1. Euronest’de temel ortak olan Avrupa Parlamentosu Ermenistan tarafından işlenen uluslararası işgale cevap olarak, Azerbaycan’ın uluslararası haklarını korumak için hiçbir önlem görmüyor, ancak, diğer devletleri istila veya işgal eden ülkeleri sürekli eleştiriyor.
Anlatım: Avrupa Parlamentosu’nun kendi resmi belgelerinde “işgal” kelimesi kullanması bile her zaman bir mücadeledir. O, Rusya’ya Ukrayna’yı işgal ettiği yaptırımların uygulamasını desteklese de, Çin gibi ülkelerin Güney Çin Denizi’nde tavrını eleştirse de, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün Ermenistan tarafından bozulmasına son verilmesi için hiçbir şey yapmıyor. Bu, Brüksel’de güçlü Ermeni lobisinin faaliyet gösterdiğini açıkça kanıtlıyor ve objektif ortaklık alanında Azerbaycan’ın uygunsuz durumda olduğunu gösteriyor.

 
2. Avrupa Parlamentosu Azerbaycan’a saldırılarını sürdürüyor

 
Anlatım: Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz yıllarda Azerbaycan’a düzenli saldırılar etti. 2011 yılından itibaren her yıl anti-Azerbaycan lobisi hiçbir kanıt, delil olmadan insan hakları ihlallerinin olduğunu iddia eden AP kararları ile karşı karşıya. Bu, AP’nun önyargısını kanıtlıyor ve onu Azerbaycan’da güven yaratmayan ortağa dönüştürüyor.

 
3. Avrupa Parlamentosu’nda Azerbaycan’ın arkadaşlarına saldırılar yapılıyor ve izole ediliyor.

 
Anlatım: Azerbaycan’a objektif yaklaşan Avrupa Parlamentosu üyeleri veya ulusal siyasetçilerin kendilerine daima Brüksel’de eleştiri yapılıyor ve saldırılara maruz kalıyorlar. Hatta Avrupa Parlamentosu’nun resmi heyeti Azerbaycan’da seçimlerin özgür ve adil geçtiğini diyen raporlar verince Azerbaycan’ın Parlamentodaki düşmanları heyeti eleştirmeye, üyelerine ise saldırarak, onları incelemeye muvaffak olmuşlardır.

 
4. Ermenistan’a Azerbaycan’dan iyi davranıyorlar.

 

Anlatım: Dünyada her ülkenin Azerbaycan’a ait olduğunu kabul ettiği bölgelerin Ermenistan tarafından işgali olgusuna, Ermenistan’da insan haklarının ihlali ve ölüm hallerine, Ermenistan’ın Rusya ile Gümrük Birliği Anlaşmasını imzalamasına rağmen, Avrupa Parlamentosu veya Euronest onu hala eleştirmiyor. Mantıksal bakımdan Ermenistan Gümrük Birliği’ne bağlandığında göre artık Euronest’de olmamalı, fakat görünüyor, Avrupalılar sadece Azerbaycan’ı eleştirmek ve ona saldırılar yapmak için bu kadar çok baskı gösteren ermeni lobisi dolayısıyla tüm bunları yok saymaktadır. Böyle garaz gerçek ve adil işbirliğini zorlaştırmaktadır ve Euronest’i henüz önceden zehirlemiştir.

 
5. Euronest yasal güce sahip olmayan zayıf alettir.

 

Anlatım: Euronest’in bugüne kadar çalışıp hazırladığı belgeler hiçbir yerde gerçek etkiye sahip olmamıştır. Onların yasal gücü yoktur ve sonuçta orada değilmiş veya hazırlanmış herhangi bir belge ne Avrupa Birliği’nde, ne de Doğu ortaklarında siyasete dönüşecek. Dolayısıyla, Euronest sadece Doğu Ülkelerinin AB’ye katılmak imkanlarının olmamasına beraat kazandırmak için kullanılan nüfuz aracıdır. Avrupa Konseyi kararları veya Avrupa Parlamentosu’nun acil kararları gibi, Euronest’in raporları gerçek etki açısından basdıkları kağıttan daha az değerlidir. Aynı zamanda AB’nin Avrupa Komşuluk Aracı çerçevesinde Doğu Ülkelerine ayırdığı mali (Azerbaycan’a 2014’te 70 milyon Euro civarında) Euronest tarafından kontrol edilmiyor.

 
6. Doğu Ortağı üyelerine Euronest’de ikinci sınıf vatandaşlar gibi yaklaşıyorlar.

 

Anlatım: Avrupa Parlamentosu’nun birçok milletvekilleri ve yetkilileri Doğu ortaklarından olan üyelerine aşağılayıcı, kaba, saldırgan ve hatta ırkçı bir tutum gösteriyorlar. Azerbaycan her halükarda düşük düzey ülke değil ve onun Euronest, ve bu asemblenin taşıdığı manaya ihtiyacı yoktur.

 
7. Azerbaycan’ın Euronest de yeterince müzakere imkanları yoktur.

 

Anlatım: Ermeni lobi sürekli şekilde Azerbaycan’a hücum ettiğinden ve Euronestin Prosedürü uygunsuz olduğundan, Azerbaycan asemblede kendi programını tam olarak ortaya koyamıyor.

 
8. Euronest Avrupa Parlamentosu’nun gayri-icra kurumudur.

 

Anlatım: Euronest PA’nın üyesi olan AP milletvekilleri Parlamento komitelerinde üye olmayabilir. Böylece, Doğu Ortaklığı ülkeleri ile ilişki kuran üyeler kararlar kabul etmiyor. Bu ise Euronest’de Doğu ortaklarından sunulan herhangi vaadi itibarsızlaştırıyor, böylece istenilen tartışma komitelerde mutlaka desteklenmiyicek veya hatta anılmıyacak. (dış ilişkiler veya uluslararası ticaret tartışmaları gibi).

 
9. Euronest Doğu Ortakları için değerli kaynakların israfı sayılıyor.

 

Anlatım: Euronest’e tartışma forumu gibi bakmaya değmez. Böyle mekan – Avrupa Parlamentosu Komiteleridir. Euronest’in toplantılarına katılmak, Euronest’in raporları üzerinde çalışmak her halükarda Avrupa Parlamentosu’nda olumlu rapor veya Avrupa Komisyonu ile olumlu bir bağlantı sağlamaz. Euronest gerçekten de dikkati Brüksel’de gerçek güç sahipleri ile ilişki için gereken gayretlerden alıkoyuyor.

 
10. Euronest Doğu ortaklarına yalan söylüyor.

 

Anlatım: Geçmişte (ve olabilir, gelecekte) Euronest Sekreterliği (Avrupa Parlamentosu adına) Doğu ortaklarına bunu asla desteklemeyeceği konusunda vaatler bildirdi. Buraya belirli ülkelerde toplantılar yapılması, Doğu ortaklarının finansmanını artırmak için yardım dahil günlükte önemli konulara dair raporlar içerir. Buna rağmen, sekreterya (sadece kendi iş yerlerini korumak için çalışan), hem de AP milletvekilleri yerine getiremeyeceği vaatler verebilir.

 
11. Euronest Karabağ’ı asla müzakere etmeyecek!

 

Anlatım: Ermenistan’ın vetosuna göre Euronest hiçbir zaman Azerbaycan için en önemli konuya dokunmayacaktır. Euronest’de aynı zamanda Ermenistan’ın yasadışı eylemlerini tartışmamakla, aslında bu hareketlerini yasallaştırarak , asla “işgal” kelimesini kullanılmayacaktır. Böylece , Ermenistanın hatta aslında Doğu Ortaklığında daha yer alamaması gerekirken, bu işte Euronest yardımcı olacaktır, çünkü eğer sorun hakkında danışmasanız, bu demektir ki, böyle bir sorunun yok.

 
12. Ermenistan’ın Gümrük Birliği Anlaşmasını imzalaması onun Euronest’le daha ilgilenmeyeceği gibi anlaşılıyor.

 

Anlatım: Ermenistan olmadığı halde, Azerbaycan’ın Euronest’de kendi temel sorunu hakkında (hatta 11 maddede belirtildiği gibi, Euronest faydasız olsa bile) görüşmeler için müzakere ortamı olmayacak. Anlaşılmaz durumda Azerbaycan Ermenistan’ın cezalandırılamayacağı tartışmayı geçerli bulmayacak.

 
13. Euronest’in sonraki oturumunun Erivan’da yapılacağı tahmin ediliyor!

 

Anlatım: Euronest Parlamenterler Meclisi Yaz toplantılarının Erivan’da geçirilmesi planlanıyor, bu, Azerbaycan’a karşı üç katına hakaret kabul edilir. Öncelikle, bununla Azerbaycanlı milletvekilleri arazilerinin dörtte bir bölümünü yasadışı işgal etmiş bir ülkenin başkentine gelip orada çalışmak zorunda olacaklar. İkincisi, bu, Ermenistan’ın Gümrük Birliği Anlaşmasını imzalamasına rağmen, olacak, bu ise o demektir, Ermenistan istediğini yapacak ve Avrupa Parlamentosu ona yaptırım uygulamayacak. Üçüncüsü, eğer Azerbaycanlı milletvekilleri oturumu boykot ederse, onların yer almadığı durumda da kararlar kabul edilecek.

 
14. Euronest’de şimdi ağırlıklıUkrayna skandalı ve Gürcistan ve Moldova için finansman sorunları gündemde olacaktır.

 
Anlatım: Ukrayna’da Rusya krizine göre, Euronest’de kayıt yaptıran tüm AP milletvekilleri şimdi esasen Ukrayna’ya yardıma dikkatini yöneltmiştir (ve Euronest’in gerçek gücü olmadığı için hayal kırıklığına uğrayacaklar). Aynı zamanda, bazı AP milletvekilleri düşünüyor ki, dikkatin bu ülkelere yönelmesinden bakılmaksızın, onlar Gürcistan’ı ve Moldovan’ı Rusya’dan “koruyabilir.” Azerbaycan bu forumda unutulmak riski ile karşı karşıyadır.

 
15. Euronest artık geçerli olmayan projeye dayanmaktadır.

 

Anlatım: Doğu Ortaklığının bölgesel proje ve koalisyonun yeni türü olması, gerçek amaçlara sahip eşit ortaklar çekmesi tahmin ediliyordu. O, AB’nin kendi çıkarları olduğu yerlere finans ayırdığı basit mali projesine dönüşmüştür (diğerlerine oranla Azerbaycan’a çok az mali ayrılmıştır) ve daha az teşvik ve kapsamlıdır. Euronest ve parlamento içeriği tahmin edildiğinden daha azdır ve Doğu Ortakları orada katılımdan çok az yararlanmışlardır.

 
16. Tüm diğer ülkelerle kıyaslandığında, Azerbaycan Doğu Ortaklığından çok az yararlanıyor.

 

Anlatım: AB nın Doğu ortaklarına ayırdığı maliyetlerin toplamı aşağıdaki listede gösteriliyor ve gördüğümüz gibi, hatta Ermenistan Gümrük Birliği Anlaşmasını imzaladığı halde, Azerbaycan’dan 3 kez artık mali elde ediyor.

 
• Ermenistan: 182 milyon. Euro

• Azerbaycan: 75.5 milyon. Euro

• Belarusya: 41.5 milyon. Euro

• Gürcistan: 208 milyon. Euro

• Moldova: 308 milyon. Euro

• Ukrayna: 389 milyon. Euro

 
Elhan Süleymanov,

Euronest PA’da Azerbaycan Heyeti Başkanı

 

“KarabakhİNFO.com”

 

 

16.10.2014 11:41

Yorum yaz:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*