Türkçe

İmparatorun Karabağlı koruması – FOTOLAR

13.02.2014 | 10:58

nErmenilerin plagiatlığı, sahtekarlığı, başka halkların toprakları ile beraber, kültürel mirasına saldırısı hakkında her zaman konuşulup, yazılıp. Onlar Türklerin tarihinde öyle bir makam kalmadı ki, el atmasınlar, sahiplenmesinler.

Folklor, edebiyat, müzik ve diğerleri ile birlikte, aslen Türk olan kişileri ermenileşdirmekden bele çekinmemektedirler. Bunlardan biri de Rüstem Rıza olarak bilinen insandır. Rüstem İbrahim oğlu bir Karaman Türküdür. Bu şahıs Fransa İmparatoru Napoleon Bonapartın özel yaverlerinden biri olup. Bazıları onu Memlük, bazıları Kıpçak, bazı kaynaklar da Gürcistanda oturan buntürklərdən sayıyor. Fakat çalışmalarımız sırasında Karabağda yaşayan Karaman türkü olduğunu görebiliriz. Bilindiği gibi, Karamanlar Terekeme boylarından olarak, Karabağ bölgesinde yaşamışlardır. Onların adı ile bağlı Karabağda çok sayıda anıtlar, tarihi yerler kalmaktadır. Bazı alimler Karamanlı soyunun Anadoludan, Karaman beyliyinden geldiğini söylüyorlar. Aslında böyle değil. Karamanlılar tarihsel bu yerde yaşayan terekemelerden idiler ve onların kavminden hakimler, beyler, kumandanlar tarihe düşmüşlerdir. Araştırmacı Şemistan Nezirli yazıyor ki, Gürcistan Merkezi Kütüphanesinde 1902 yılına ait Vasiliyi Potte adlı bir generalin “Karabağda Rus hakimliyinin kurulmasından sonra ilk gönüllüler” adlı kitapçığında açık olarak yazılır. “Rüstem Bey Azerbaycanlı, daha doğrusu Karabağ bey ailesindendir ve yerli TATAR ( Türktür )” Karamanlı elinin bir temsilcisi Rüstem Rıza İbrahim oğlunun ailesi Tifliste yaşıyordu.

 

Ermeni kaynaklarında onun babasının adı Rousta Hunan olarak belirlenmişse de bu çok yanlıştır. Baba ve oğlun aynı isim taşıması o zaman için mümkün değildi. Kaynaklarda Ermenilerin sahtekarlığına esas alanlar da yanılgıya yol verirler. Onun babasının adı İbrahim idi. Onun hakkında ilk kez 1910 yılında makale yazan Rene Kottin de Rüstem Beyin babasının ismini İbrahim olarak yazıyor. “Rousta, mameluck de Napoléon. – Paris: Albert Méricant, 1910” ve “Rousta. Il mammalucco di Napoleone, Napoli, S / A, Cooperativa Editrice, 1935” kitaplarında Rüstem Beyin babasının İbrahim ve Karabağ bölgesinden olduğu kaydediliyor. Bu kitaplarda da Rüstem Beyin ailesinin Tiflise göç etmelerinin Karabağda onların maddi sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar. Ailede 6 çocuk olan Rüstem Rıza evin son çocuğu olarak, 1782 yılında doğdu. Kaynaklarda ablalarından Behzade, Meryem, kardeşlerinden Ahad ve Seyranın adı kaldı. Maddi sıkıntı nedeniyle babası Tiflis kentinden Gence şehrine göçmüş ve bir süre sonra da ailesini yanına getirmiştir. Birkaç yıl Gencede yaşadıktan sonra İbrahim bilinmeyen nedenle ailesini atmış ve Rüstem Rzadan başka diğer 3 kardeşini beraberinde götürmüştür. 13 yaşında bir köle olarak Mısıra getirilen Rüstem Rzaya Araplar Yahya adı vererek, memlüklerin içerisine katmışlardır. Bilindiği gibi, “Memlûk” kelimesi “beyaz köle” demektir. Ancak bu söz zamanla bir terimi ifade etmişti. Savaş esiri veya satın alınanlardan düzenlenen hükümdarın Muhafız birliklerine bu isim verilmiştir. Türkman asıllı kumandanlar Memlüklulere tüm harp sırlarına sahiplenmekde yardımcı oluyorlardı. F.Sümer yazıyor: “Elcazair ve Suriye hakimleri olan zengilər de Türk Memlük ailesinden idiler” Burada bir dipnot verelim. Bilindiği gibi, tarihsel Rüstem adını Türkler çocuklarına bırakmıştır. Ermenilerin arasında Rüstem adına rastlamak imkansızdır.

 

Ermeni kaynaklarının kendisinde bile Rüstem isimli şahısları Türk boylarının başkanı olarak görülebilir. Rüstem adı eski Türk yazılarında “Bahadır”, “Serkerde” gibi anlatılıyor. Aynı zamanda Rüstem sözü “enlikürek, dal boylu” olarak da yazılır. VII yüzyılın Ermeni yazarı Sebeos Rüstem adlı kahramanın madalılar ülkesinin komutanı olduğunu yazıyor. Arap yazarı El – Mesudide ise Araplarla savaşta öldü Rüstem adlı bir kahramanı “el – Azeri”, yani Azeri adlandırıyor, bu ise sonuçta öyle “Azerbaycanlı” demektir. M.V.Neçkinanın “Griboyedov ve dekabristler” kitabının 244-cü sayfasında, Karabağlı Rüstem Bey adında Memlük – türkünün Fransa İmparatoru Napoleon Bonapartın özel yaverlerindən biri olmasını, Napoleonla birlikte İspanya, Mısır Seferinde yer almasını, olağanüstü yiğitliğine göre Vaqram savaşlarında bizzat imparatorun kendisinin onu Fransanın yüksek askeri Legion nişanı ile taltif etmesi olgusuna rastlayabiliriz. Rüstem Rıza Azerbaycan harp tarihinde açılmamış ilginç sayfalardan biridir. Acaba, yiğit Azerbaycanlı beyi yüz yetmiş yıl önce Avrupaya hangi yollarla gidip çıkıp? Bu yiğit eloğlumuzun bilinmeyen, indiyedek belirsiz askeri hayatı ne zaman öğrenilecek? Çünkü, Napolyon gibi bir rehber her yoldan ötene böyle bir fahri nişanı vermezdi. Ermeni kaynaklarının çoğu Rüstem Beyin kendisi tarafından yazılan “Napeolonun yanında benim ömrüm” kitabını temel getirerek iddia edirler ki, yazar orada kendini Ermeni olarak kutluyor. Fakat kitabın elektronik versiyonunu Fransızca okuyan zaman belli oluyor ki, Ermeni yazarlarının tercüme ettiği kitapta çok sayıda yanlışıklar var. Sadece kitapta Türk isimleri, Karabağ ile ilgili yer adları, kişi adları yeter ki, Rüstem Rızanın Ermeni olmadığını kanıtlansın. Malumdur ki, Fransa imparatoru, İtalya imparatorluğunun başkanı olmuş Napolyon Bonapart dünya kumandanları arasında özellikleriyle birlikte hem de olağanüstü kişilik gibi hafızalarda kaldı. İslam dinine ve Türk milletine olan sevgisi dolayısıyla daima ordusunda temel çalışmaları Türk asıllı insanlara itibar ediyordu.

 

Bugün Fransız tarihçileri, Rus tarihçileri ne kadar gizlemeye çalışsalar da, bu olguyu İmparatorun sözlerine bakarsak, dediyimizin tanık oluruz. “Din öyle bir güçtür ki, Hz Muhammed (S.A.A) onun aracılığıyla dünyaya yeni bir yön verdi.”- Diyen Napeleon Türklerin güçlü savaş yeteneğine de şaşırdım. Napelon diyordu: “Bana Türklerden oluşan bir ordu verin dünyayı feth edeyim. “O, türk boyları ile Ortadoğuda yüz yüze geldiğinde savaş yolunu nadiren seçiyordu. İşte onun bu hayranlığı tüm hayatını aslen Karabağdan olan, Karaman türkü Rüstem beye itibar ediyordu. “Fransızlar kendi evlatlarına” adam ol” yerine “türk ol” diyorlardı” fikrini söyleyen Napolyon Bonapart Mısırda “bir türk – Memlûk askeri on Fransız askerine kolayca galip gelir” sözlerini söylemişti ve bu yüzden ona hediye edilen türkü kendi yakın adamı görmüştür. O, Rüstem Beyin Memlük olduğun düşünüyordu, fakat zamanla onunla sohbeti sırasında yaverinin, korumasının Karabağlı bir Karaman türkü olduğunu öğrenmiştir. Kendi yakın korumasının güzel bayan Josefinanın birinci kamergeyrinin kızı Aleksandra Douville ile evlendiren Napeolon onu Fransanın Dour kentinde mülk sağlamıştır. Belirtelim ki, Rüstem Bey İslam dinine secde ettiğinden onların nikahına kilise imza atmamıştır. İmparatorunun kendi imzası ile onlara evlilik kağıdı verilmiştir. Rüstem Beyin Napeolonun hizmetine geçmesine dair çeşitli fikirler var ve onlardan birinde yazılır ki, Şeyh El – Bekir onun efendisi olarak, değerli hediyelerle birlikte, bir at ve onu Fransa İmparatoruna hediye gönderir.

 

Rüstem Beyin kendi memuarında yazılır ki, onun kendisi İmparatorun hizmetine gönüllü olarak geçti ve ona sadakat yemini içip. Bir kaynakta ise Napeolonun onu savaş sırasında görüp beğendiğini, ikonundan korkunç savaşçı tasavvuru yağan kahramanı ona hizmete verilmesin Şeyhten kendisi rica ettiği gösteriliyor. Mısırlıların Yahya adlandırdğı şahsın asıl adının Rüstem olduğun bilen Napeolon hizmete aldığı savaşçıyı kendi asıl adı ile adlandırmaya başlar, çünkü Yahya adı onun diline yatmırdı, ayrıca O, kendi korumasının asıl adı taşıması tarafında idi. Çünkü bu isim, onun hayran kaldığı türk milletine ait isimdi. Napoleon Bonapartın iktidarda olduğu süreçte daima onun yanında olan Rüstem Rıza Napolyonun Elba adasına sürgün edilmesinden sonra onunla birlikte Elba adasına gitmekten vazgeçmiştir. İki çocuğu oldu. Oğlu genç öldü. Kızı Fransız asıllı mahkeme icracısı Arman BONNAR evleniyor ve sonra Fransa Memlüklülere karşı başlanan kırğından korunmak hatırına babasından vazgeçiyor. Rüstem Rıza 7 Aralık 1845 yılında Fransanın Dour kentinde öldü.

 

İmparatorun Karabağlı koruması – FOTOLARİmparatorun Karabağlı koruması – FOTOLARİmparatorun Karabağlı koruması – FOTOLARİmparatorun Karabağlı koruması – FOTOLARİmparatorun Karabağlı koruması – FOTOLARİmparatorun Karabağlı koruması – FOTOLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2014 10:58

Yorum yaz:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*