Հայերեն

Քելբաջար

kelbecer

 

Հիմնադրման ամսաթիվը  08 08 1930 թ.

Տարաղք – 3,05  հազար քառակուսի կիլոմետր

Բնակչությանթվաքանակը77.6  հազ. մարդ (2009 թ. հունվարի 1 – ի համաձայն )

Բնակչության խտությունը  25 մարդ 1. քառակուսի կիլոմետր(2009 թ. հունվարի 1 – ին համաձայն )

Քաղաքներ – 1

Գյուղերի թիվը- 145

Բնակավայրերի թիվը – 1

Վարչատարածքային շրջաններ – 55

Քաղաքապետարանները – 0

Խոշոր և  միջին հաստատությունների թիվը- 140

Նախադպրոցական հաստատությունների թիվը – 90

Հանրակրթական դպրոցների թիվը  – 115

Տեխնիկական միջնակարգ դպրոցների և ուսումնարանների թիվը – 1

Հիվանդանոցների և բժշկական հաստատությունների թիվը – 107

Մշակութային կենտրոնների թիվը – 214

Քելբաջարի շրջանի և Բաքու քաղաքի միջև հեռավորությունը – 445 կմ

02.04.1993 թ.- ից գտնվում է հայկական օկուպացման տակ