Հայերեն

Խոջավենդ

xocavendasddd

 

Հիմնադրմանամսաթիվը – 26. 11. 1991

Տարածք – 1,46 հազար քառակուսի կիլոմետր

Բնակչությանթվաքանակը- 41,5 հազարմարդ  (2009 թվականի հունվարի 1-ին համաձայն)

Բնակչությանխտությունը – 28 մարդ, 1 քառակուսի կիլոմետր (2009 թ.  հունվարի1 ին համաձայն )

Քաղաքներ 1

Գյուղերի թիվը 81

Բնակավայրերի թիվը – 2

Վարչատարածքային շրջաններ – 41

Քաղաքապետարանները – 0

Խոշոր և  միջին հաստատությունների թիվը- 1

Նախադպրոցական հաստատությունների թիվը – 5

Հանրակրթական դպրոցների թիվը  – 23

Տեխնիկական միջնակարգ դպրոցների և ուսումնարանների թիվը – 0

Հիվանդանոցների և բժշկական հաստատությունների թիվը – 3

Մշակութային կենտրոնների թիվը – 3

Խոջավենդու  շրջանի և Բաքու քաղաքի միջև հեռավորությունը – 334  կմ

թ.- ից գտնվում է հայկական օկուպացման տակ