Հայերեն

Խոջալու

xocaliseherlkjsd

 

Հիմնադրմանամսաթիվը – 26. 11. 1991

Տարածք – 0,94 հազար քառակուսի կիլոմետր

Բնակչությանթվաքանակը- 25,8 հազարմարդ  (2008 թվականի հունվարի 1-ին համաձայն)

Բնակչությանխտությունը – 27 մարդ, 1 քառակուսի կիլոմետր (2008 թ.  հունվարի1 ին համաձայն )

Քաղաքներ 1

Գյուղերի թիվը 50

Բնակավայրերի թիվը – 1

Վարչատարածքային շրջաններ – 19

Քաղաքապետարանները – 0

Խոշոր և  միջին հաստատությունների թիվը- 4

Նախադպրոցական հաստատությունների թիվը – 1

Հանրակրթական դպրոցների թիվը  – 12

Տեխնիկական միջնակարգ դպրոցների և ուսումնարանների թիվը – 1

Հիվանդանոցների և բժշկական հաստատությունների թիվը – 1

Մշակութային կենտրոնների թիվը – 54

Խոջալուի շրջանի և Բաքու քաղաքի միջև հեռավորությունը – 375 կմ

թ.- ից գտնվում է հայկական օկուպացման տակ