Azərbaycanca

“Erməni xəstəliyi və simptomları”.

08.10.2012 | 16:46

1349696843_asala-ermeni307.09.2012“Erməni xəstəliyi və simptomları”.

“ Erməni xalqının əsli nədir, necə və nə vaxt, haradan və hansı yollarla bu yerlərə gəlmişlər, erməni olmamışdan əvvəl və sonra hansı tayfalarla əlaqədar olmuşlar, onların dilinə və etnik tərkibinə kimlər necə təsir göstərib?… Bizim əlimizdə bu məsələləri təsdiq edən mötəbər və dəqiq dəlillər yoxdur”. “Ermənilərin keçmişi haqqında tarix və ya salnamə sayıla biləcək məlumatlar yoxdur”.
Erməni tarixçisi Qaraqaşyan.

Tarix boyu ermənilər xalqımıza qarşı düşünülmüş şəkildə saysız-hesabsız soyqırım aktları törətmişlər. Ermənilərin bu soyqırım aktlarını törətməkdə əsas məqsədi sərsəm “Dənizdən-dənizə Böyük Ermənistan” qurmaq ideyasını (Xəzər dənizi, Qara dəniz və Azov dənizi) həyata keçirtmək olub. Bu ideyaya qapılan ermənilər özləri-özlərini dünyada ən ali irq olduqlarına, ən qədim və böyük mədəniyyətə sahib olduqlarına o qədər inandırıblar ki, bu da son nəticədə onların özlərindən başqa bütün xalqları özlərinə düşmən hesab etmələrinə və “ermənilik” adlı qeyri-adi bir xüsusiyyətin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bu haqda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəşr etdirdiyi “Politologiya” lüğətində (2006-cı il, səh 101-102) aşağıdakılar qeyd olunmuşdur:
“Ermənilik – qeyri-adi, fenomenal bir hadisədir, başqa xalqlara, xüsusilə, türk xalqlarına qarşı, o cümlədən, Azərbaycana qarşı kəskin millətçilik mövqeyində dayanan, öz məqsədlərinə nail olmaq üçün təcavüzkar, qondarma, uydurma ideyalarına geniş rəvac verən, terroru əsas vasitə seçən, insan qanına susamış, ən dəhşətli terror faktlarını yerinə yetirən, mədəniyyətdən, sivilizasiyadan uzaq bir ideologiya və siyasətin təzahürü kimi meydana çıxmışdır. Ermənilik mövqeyində dayanan bu qatı millətçilər hesab edirlər ki, onlar guya dünyada ən sivilizasiyalı millətdir, qonşuluqda yaşayan türklər, ərəblər, farslar, gürcülər və başqaları vəhşi köçərilərdir, onlar guya erməniləri həmişə təqib ediblər və bugün də onları məhv etməyə hazırdırlar. Buna görə də ermənilər guya məcburdurlar ki, bütün düşmənləri, ilk növbədə isə türkləri məhv etsinlər. Yalnız bundan sonra torpaqları “azad olar”-“dənizdən-dənizə Böyük Ermənistan” dövləti qurula bilər…
…Ermənilərin uzun illər boyu yeritdikləri antitürk siyasəti, törətdikləri vəhşiliklər, terrora meyil etmələri, “Böyük Ermənistan” uğrunda apardıqları “mübarizə” təbabət aləmində ancaq onlara xas olan yeni bir xəstəliyin – erməni xəstəliyinin meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Moskvada çap olunmuş Böyük Sovet Ensiklopediyası bu mövzuya ayrıca məqalə həsr etmiş və adını “Erməni xəstəliyi” qoymuşlar…”
Ermənilərin özlərinin qədimlikləri haqqında uydurduqları saysız-hesabsız əfsanələr var. Bunlardan bir neçəsini qeyd etmək istəyirəm. Gürcü alimi Quram Marxuliya 2010-cu ildə Tbilisidə nəşr olunan “Ermənilər Ermənistan axtarışında” adlı kitabında “Ermənistanın paytaxtı, Azərbaycan şəhəri İrəvan” başlıqlı yazısında (səh 127-131) ermənilərin İrəvan şəhərinin yaranması haqqında uydurması əfsanəsi və Nuh peyğəmbərin guya erməni olması haqqında əsilsiz iddiaları haqqında yazır:
“ Erməni əfsanələrinə görə İrəvanın salınması tarixi Nuh peyğəmbərin dövrünədək gedib uzanır. Bu əfsanələrə görə, guya ümumdünya sel basqını zamanı Nuh peyğəmbərin gəmisi Araratın zirvəsinə çıxır və Nuh peyğəmbər quru sahəsini görərək “Yerevanç!” (O göründü!) – deyə qışqırır. Bu həmin xalq etimologiyasının nümunələrindən biri hesab olunur. XIX əsrin sonundakı erməni mənbələrinə görə İrəvan seldən sonrakı ilk yaşayış məntəqəsidir. Bu isə İrəvanın həm də dünyanın ən qədim şəhəri olduğu mənasına gəlir. Nuh peyğəmbər “Yerevanç” deməklə özünün erməni olduğunu büruzə verib. Ermənilər bu yolla özlərinə tarix və mədəniyyət qurdular, bunu sonradan “qədim, böyük Ermənistan”ın tarixi kimi qələmə verdilər…”
İndiki Ermənistan Respublikasının gerbinin tam mərkəzində bu yalançı tarixdən qaynaqlanaraq Ararat dağı və üzərində Nuh peyğəmbərin gəmisi təsvir olunub. Bunlar erməni xalqı özünün simvolu sayılır.
Erməni ideoloqlarından biri olan, yazıçı Silva Kaputikyan öz kitabında yazır: “ Kolumbun Santa- Mariya gəmisində bizim həmyerlimiz Martirost olub və erməni-dili də o dillərdən biri idi ki, sahilə düşən dəniz səyahətçiləri yerli əhali ilə tərcüməçi Tores vasitəsilə məhz bu dildə bir-birilə danışmağa çalışıblar.”
Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi ermənilər sərsəm “Böyük Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirməkdən ötrü bütün vasitələri, hətta terroru da məqbul hesab edirlər. Çoxsaylı erməni terror təşkilatlarının yaranmasının da əsas səbəbi budur. Bu Daşnaksütyun partiyasının hələ 1907-ci ildə qəbul olunmuş Nizamnaməsinin “Terror” adlı hissəsində öz əksini aşağıdakı kimi tapıb:
155. Terror iki cür ola bilər:
1. Siyasi;
2. Təşkilati.
156. Ancaq Mərkəzi komitələr və məsul orqanlar terror haqqında qərar qəbul edə bilərlər. Qərar yekdilliklə qəbul olunmalıdır.
157. Ağır təşkilati nöqsanlar (pul və silahı mənimsəmə) və cinayətə (satqınlıq, xəyanətkarlıq və yoldaşların öldürülməsi) görə terror cəzasının tətbiq edilməsi yalnız başqa orqanların ( Mərkəzi Komitə üçün məsul orqanın və ya Büronun, məsul orqan üçün Büronun) razılığı zamanı mümkündür.
Qeyd: Digər Mərkəzi Komitələrin razılığı olmadığı halda Mərkəzi Komitə səlahiyyətli orqanlardan razılıq alır. Səlahiyyətli orqan bunun üçün Büroya müraciət etmir.”
Erməni terror təşkilatlarının törətdikləri terror aksiyalarının miqyası həddindən artıq böyük və çoxşaxəlidir. Bu faktı bir çox erməni də etiraf edib. K.S.Papazyanın 1934-cü ildə Bostonda nəşr olunmuş “Patriotizm Perverted: Armenian Revolutionary Federation” adlı kitabında müəllif Daşnaksütyun partiyasının törətdiyi terror aktlarının miqyası haqqında yazır (səh 17):
“Daşnakların törətdikləri terror yalnız italyan mafiyası və buradakı qanqsterlərin törətdikləri ilə müqayisə etmək olar.”
“Erməni xəstəliyi” məsələsinə gəldikdə isə, bu xəstəliyə yalnız ermənilərdə və ya erməni genlərinə malik olan insanlarda təsadüf olunur. Sindromları tropik qızdırmanı xatırladan, ümumi süstləşməyə, qarın və baş ağrılarına səbəb olan xəstəlik 1930-cu ildən etibarən tibbi ədəbiyyatlara “Maladie Armenienne” (fransızcadan tərcümədə “erməni xəstəliyi”) adı ilə daxil olmuşdur. Uzun illər bu problemi araşdıran ABŞ gen mühəndisi doktor Deniel Kasterin fikrincə, bir neçə min il bundan qabaq Afrikanın şimalında, daha dəqiq desək, indiki İraqın və Efiopiyanın ərazilərində analoji genin daşıyıcıları olmuşdur və bu xəstəlik onlardan yayılmışdır. Bu elmdə ermənilərin Şimali Afrikadan gəlmə olduqları iddialarını da gündəmə gətirmişdir. Bundan başqa 1982-ci ildə nəşr olunmuş Böyük Tibb Ensiklopediyasında sözügedən xəstəliyə aid “Erməni xəstəliyi” adlı məqalə həsr olunmuşdur.
Erməni uşaqları evdə valideynləri, bağçada, məktəbdə müəllimlər tərəfindən türk düşmənçiliyi ruhunda böyüdülür. Ermənilərin bu təbliğatının yüz illər boyu tarixi var. Bu da son nəticədə əsassız şəkildə türklərə, azərbaycanlılara qarşı nifrət ruhunda böyüdülən erməni uşaqlarının gələcəkdə terroristə çevrilmə ehtimalını daha da artırır. Bu təbliğat isə son nəticədə erməni uşaqlarının gələcəkdə yalnız terrorçu zehniyyəti ilə düşünməsinə və sadəcə insanı qətlə yetirən “maşına” çevrilməsinə səbəb olur.
Bugün bütün dünya həm fiziki, həm də psixoloji cəhətdən on illər boyu hazırlıq görən erməni terrorizmi ilə üz-üzədir. Lakin Ermənistan dövlətinin dəstəklədiyi terror təşkilatlarının saysız terror aktlarını törətmələrinə baxmayaraq buna nə böyük dövlətlər, nə də ki BMT başda olmaqla digər beynəlxalq təşkilatlar buna lazımi münasibəti bildirmirlər. Ancaq bu məsələdə ikili standartlara yol verən, baş verənlərə göz yumanlar bilməlidirlər ki, artıq Ermənistan dövlətində və erməni xalqında kök atmış, tibbi cəhətdən sübut olunmuş “erməni xəstəliyi” nin təzahürü olan terror aktları həm də beynəlxalq təhlükəsizliyə təhdiddir. Həmin terror aktlarının məsuliyyətini isə yalnız terrorçular deyil, həm də buna bilə-bilə göz yumanlar daşıyır. Ona görə də bütün beynəlxalq ictimaiyyət qondarma “erməni soyqırımı” nı qəbul etməyə çalışmaq əvəzinə , “terrorçunun milliyyəti, dini olmur” anlayışından çıxış edərək erməni terrorizminə qarşı mübarizədə Azərbaycana və Türkiyəyə birmənalı şəkildə dəstək verməlidir .

Söhrab İsmayılov

 

08.10.2012 16:46

Şərh yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*