Հայերեն

Խանքենդի

xankendiqjwhsdf

 

Հիմնադրմանամսաթիվը – 07.07.1923

Տարածք – 1048  հազար քառակուսի կիլոմետր

Բնակչությանթվաքանակը- 57 հազարմարդ

Բնակչությանխտությունը – 50-60 մարդ, 1 քառակուսի կիլոմետր

Քաղաքներ 1

Բնակավայրերի թիվը – 1

Խանքենդիի  շրջանի և Բաքու քաղաքի միջև հեռավորությունը – 329  կմ

Խանքենդին ներկայանում է երկրի արդյունաբերական կենտրոնն, ինչպես նաև զարգացած թեթև և սննդի արդյունաբերական ոլորտում: Այստեղ կան, բետոնի և ասֆալտի գործարան,  կահույքի գործարան, շինանյութերի գործարան, արդյունաբերական և  ուսումնա-արդյունաբերական գործարաններ:

թ.- ից գտնվում է հայկական օկուպացման տակ