Հայերեն

Շուշա

Susa

 

Հիմնադրմանամսաթիվը -08. 08. 1930

Տարածք – 0,29  հազար քառակուսի կիլոմետր

Բնակչությանթվաքանակը- 28,3 հազարմարդ  (2009 թվականի հունվարի 1-ին համաձայն)

Բնակչությանխտությունը – 98  մարդ, 1 քառակուսի կիլոմետր (2009 թ.  հունվարի1 ին համաձայն )

Քաղաքներ 1

Գյուղերի թիվը 37

Բնակավայրերի թիվը – 1

Վարչատարածքային շրջաններ – 14

Քաղաքապետարանները – 0

Խոշոր և  միջին հաստատությունների թիվը- 12

Նախադպրոցական հաստատությունների թիվը – 7

Հանրակրթական դպրոցների թիվը  – 25

Տեխնիկական միջնակարգ դպրոցների և ուսումնարանների թիվը – 5

Հիվանդանոցների և բժշկական հաստատությունների թիվը – 2

Մշակութային կենտրոնների թիվը – 70

Շուշաի շրջանի և Բաքու քաղաքի միջև հեռավորությունը – 373 կմ

08.05. 1992 թ.- ից գտնվում է հայկական օկուպացման տակ